چهارشنبه 20 آذر 1398

اطلاعات تماس ادارات کل استان گیلان (اعضای شواری اداری)

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/01/16 00:55 ویرایش : ‎1398/07/30 12:01 بازدید: 6675

اطلاعات تماس ادارات کل استان گیلان (اعضای شورای اداری)

تاریخ به‌روزسانی: 30/ 7/ 98

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی