یکشنبه 31 شهریور 1398

اطلاعات تماس ادارات کل استان گیلان (اعضای شواری اداری)

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/01/16 00:55 ویرایش : ‎1397/12/23 08:58 بازدید: 5730

اطلاعات تماس ادارات کل استان گیلان (اعضای شورای اداری)

تاریخ به‌روزسانی: 20/ 12/ 97

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی