پنجشنبه 31 مرداد 1398
مشاور امور بانوان و خانواده وزیر کشور

عدالت در حوزه زنان با برابری زنان و مردان متفاوت است.

نسخه چاپی ایجاد : ‎1395/02/11 15:57 بازدید: 720

مشاور امور بانوان و خانواده وزیر کشور در شورای برنامه‌ریزی استان گفت : ما هیچگاه از برابری زنان و مردان دفاع نکرده ایم و مطالبه ما عدالت در حوزه زنان است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان مشاور امور بانوان و خانواده وزیر کشور در این نشست  که استاندار گیلان نیز حضور داشت با اشاره به اهمیت تحقق نظام برنامه ریزی بهینه در استان و کشور، توسعه و پیشرفت را از اهداف برنامه ریزی دانست و افزود : قطعاً عدالت از اهداف نظام برنامه ریزی و ملاک ارزیابی است.

وی عدالت را پیشانی و از اصلی ترین جاذبه دعوت پیامبران عنوان کرد و افزود : دنبال تحقق نظام برنامه ریزی هستیم تا خروجی آن منجر به دسترسی عادلانه آحاد جامعه از جمله زنان و مردان باشد.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان افزود: اگر نظام برنامه ریزی در راستای تحقق عدالت جهت گیری و مدیریت شود با کمترین مقاومت و بیشترین تایید همراه خواهد بود.

دکتر فرهمندپور با بیان اینکه متاسفانه وقتی صحبت از عدالت زنان و مردان می شود با واکنش های زیادی برخورد می کنیم، ادامه داد: ما هیچگاه از برابری زنان و مردان دفاع نکرده ایم و مطالبه ما عدالت در حوزه زنان است.

وی افزود : برنامه‌ریزی معطوف به جنسیت را داریم و اقتضایات ناشی از جنسیت را نیز باید داشته باشیم  به دنبال تحقق نظام برنامه ریزی هستیم که خروجی آن منجر به دسترسی عادلانه همه آحاد جامعه از جمله زنان و مردان باشد.

وی با بیان اینکه بالا رفتن سن ازدواج و آمار طلاق و کاهش ازدواج و زادولد از دغدغه های ما در حوزه بانوان است، عنوان کرد: اگر قرار است اتفاق خوبی در شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بیافتد نباید سهم زنان را نادیده بگیریم.

دکتر فرهمندپور تصریح کرد: درنظر نگرفتن آموزش های مهارتی کارآمد قبل از ازدواج برای زنان، بی شک افزایش آمار طلاق را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه موضوع زنان را در تمام ابعاد جامعه نیازمند حمایت و نگاه ویژه است تصریح کرد: تا زمانی که نقش زنان در اقتصاد مقاومتی را ویژه نبینیم این امر به‌درستی تحقق نمی‌شود.

مشاور وزیر کشور با اشاره به اینکه نادیده گرفتن سهم زنان در ابعاد مختلف بی انگیزگی را پدید می‌آورد افزود: سهم زنان در درآمدها باید به اندازه نقش زنان در ایجاد توسعه مد نظر قرار گیرد.

مشاور وزیر کشور با بیان اینکه سهم زنان در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... قابل توجه است، ادامه داد: زنان نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند، همانطور که زنان نقش مهمی در تولید محصول و ثروت ایفا می کنند، باید سهم آنان را از درآمد و بهره مندی از دستاوردها نادیده نگیریم.

وی با بیان اینکه باید به نقش زنان در توسعه توجه شود، تاکید کرد: وقتی سهم زنان را در برآیند توسعه نادیده بگیریم انگیزه آنان را برای نقش آفرینی کاهش می دهیم.

سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی