پنجشنبه 31 مرداد 1398

مستند در مسیر خدمت-مروری بر مهمترین دست آوردهای دولت تدبیر و امید در استان گیلان

ایجاد : ‎1394/06/26 11:08
مستند در مسیر خدمت مستند در مسیر خدمت مستند در مسیر خدمت در استان گیلان 1394 فیلم
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی