پنجشنبه 31 مرداد 1398

امضای قراردادهای سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب کشوربا حضور استاندار گیلان و وزیر محترم نیـرو

ایجاد : ‎1394/06/29 14:25
امضای قراردادهای سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب کشور با حضور استاندار گیلان و وزیر محترم نیـرو شهریور 94
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی