شنبه 3 فروردین 1398

فتوکلیپ شـورای برنامه‌ریـزی و توسعـه استـان با حضور سخنگوی دولت

ایجاد : ‎1396/08/21 11:55
شـورای برنامه‌ریـزی و توسعـه استـان با حضور سخنگوی دولت « بیستم آبان مـاه 1396 »
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی