سه شنبه 20 آذر 1397

فتو کلیپ افتتاح و بازدید برخی پروژه های رشت، صومعه سرا و آستانه اشرفیه با حضور معاون رئیس جمهور و استاندار گیلان در دهه مبارک فجر

ایجاد : ‎1396/11/14 09:51
فتو کلیپ افتتاح و بازدید برخی پروژه های رشت، صومعه سرا و آستانه اشرفیه با حضور معاون رئیس جمهور و استاندار گیلان دهه مبارک فجر « بهمـن مـاه 1396 »
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی