دوشنبه 28 آبان 1397

فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان « 27 مرداد 1397 »

ایجاد : ‎1397/05/27 13:38
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان « 27 مرداد 1397 »
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی