شنبه 4 خرداد 1398

سخنان استاندار گیلان در حمایت از کشاورزان 15-6-97

ایجاد : ‎1397/06/15 14:50
سخنان استاندار گیلان در حمایت از کشاورزان
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی