پنجشنبه 31 مرداد 1398

فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان « 18 شهریور 1397 »

ایجاد : ‎1397/06/18 14:17
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان « 18 شهریور 1397 »
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی