شنبه 2 شهریور 1398

فتوکلیپ گزارش هفتگی برنامه های دکترسالاری استاندارگیلان-2 آبان 1397

ایجاد : ‎1397/08/02 11:58
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان « 2 آبـان 1397 »
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی