شنبه 2 شهریور 1398

فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان « 5 آبـان 1397 »

ایجاد : ‎1397/08/05 11:00
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی