شنبه 2 شهریور 1398

فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان-12 آبـان 1397

ایجاد : ‎1397/08/13 11:16 ویرایش : ‎1397/09/19 12:59
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان-12 آبـان 1397
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی