دوشنبه 1 مهر 1398

حضور استاندار گیلان در همایش روز جهانی داوطلبان (هلال احمر)- آذر مـاه 1394

ایجاد : ‎1394/09/15 10:27
حضور استاندار گیلان در همایش روز جهانی داوطلبان (هلال احمر) آذر مـاه 1394
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی