چهارشنبه 1 خرداد 1398

دیدار استانـدار گیـلان با خانواده ی شهید حبیب روحی از شهدای مدافع حرم-دی مـاه 1394

ایجاد : ‎1394/10/21 14:41
دیدار استانـدار گیـلان با خانواده ی شهید حبیب روحی از شهدای مدافع حرم دی مـاه 1394
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی