سه شنبه 19 آذر 1398

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/03/23 13:44 ویرایش : ‎1396/03/27 10:44 بازدید: 8075

تارنمای دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

شرح وظایف :  

 1. برنامه‌ریزی وانجام هماهنگی‌های لازم  جهت برگزاری نشست‌های منطقه‌ای استان با استان‌های کشورهای همسایه ، بارویکردهای اقتصادی و بازرگانی و توسعه منطقه‌ای با هماهنگی سایر واحدها و دستگاه‌های ذی‌ربط درراستای اسناد بالادستی  و قوانین و مقررات مربوط .
 2. برنامه‌ریزی وانجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری همایش‌های اقتصادی  درامورسرمایه گذاری ، اشتغال ، تولید و بهره‌وری از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب  اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط .
 3. پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاران از طریق سایر سازمان‌ها .
 4. شناسایی تنگناهای موجود در فرایند سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران ، بخصوص در مناطق محروم با همکاری دستگاه‌های اجرایی .
 5. نظارت  برروند  سرمایه‌گذاری خارجی   با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان .
 6. ایجاد هماهنگی لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط  درزمینهٔ تشکیل نمایشگاه‌های برون‌مرزی بارویکرد جذب     سرمایه‌گذاری خارجی .
 7. انجام هماهنگی‌های لازم بین  واحدهای خدمات رسان سرمایه‌گذاری و دستگاه‌های ذی‌ربط استان .
 8. نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل به سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی در سطح استان  درراستای قوانین  و مقررات مربوط .
 9. تسهیل در ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری و وحدت رویه درارایه خدمات و پردازش آمارواطلاعات در استان.
 10. هماهنگی درامرصدورمجوزهای موردنیاز سرمایه‌گذاری در استان.
 11. همکاری در مطالعه ، بررسی و پیگیری اظهارنظردرخصوص وضعیت تولید و اشتغال واحدهای دارای وضعیت  بحرانی وانعکاس آن به دستگاه‌های ذی‌ربط .
 12. همکاری برای تنظیم پیش‌نویس طرح‌ها ، نامه‌ها  و دستورالعمل هادرخصوص وضعیت تولید و اشتغال واحدهای تولیدی و واحدهای دارای وضعیت بحرانی در استان .
 13. اخذ و بررسی گزارش‌های تحلیلی از وضعیت بازار کار( اشتغال ، تولید و بهره‌وری ) بر اساس گزارشات مدون ملی و سازمان برنامه‌وبودجه  استان وارایه پیشنهادات لازم به شوراها و کمسیون های ذی‌ربط  در استان .
 14. نظارت بر نحوه اجرای مصوبات سرگروه تخصصی اشتغال استان وارایه پیشنهادات درراستای رفع مشکلات  اجرایی وپیگری مصوبات آن .
 15. هماهنگی با واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط جهت تشکیل  شورای  هماهنگی بانک‌های استان و بررسی و نظارت برعملکردآنها در بحث تسهیلات .
 16. هماهنگی و پیگیری مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی  و دولتی در سطح استان .
 17. نظارت بر اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیروارتقای نظام مالی کشور.

 

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی