چهارشنبه 29 اسفند 1397

جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان شفت

ایجاد : ‎1397/10/15 11:59 بازدید: 305
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی