پنجشنبه 31 مرداد 1398

نشست فرمانداران به ریاست استاندار گیلان

ایجاد : ‎1397/11/10 14:45 بازدید: 492
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی