پنجشنبه 31 مرداد 1398

بازدید استاندار گیلان از یک بانک نشاء برنج

ایجاد : ‎1398/01/26 16:08 ویرایش : ‎1398/01/26 18:14 بازدید: 511
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی