پنجشنبه 31 مرداد 1398

بازدید سرزده استاندار ازسازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان

ایجاد : ‎1398/03/01 11:38 بازدید: 530
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی