پنجشنبه 31 مرداد 1398

استاندار گیلان و معاون رئیس جمهور در مراسم گلریزان مرشدان زورخانه پوریای ولی رشت

ایجاد : ‎1398/03/01 13:03 بازدید: 476
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی