پنجشنبه 21 آذر 1398

جلسه کارگروه تخصصی استان در طرح نشانی استاندارد مکانی ملی (GNAF) و سیماک

ایجاد : ‎1398/05/23 10:12 ویرایش : ‎1398/05/23 10:26 بازدید: 620
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی