یکشنبه 17 آذر 1398

جذب سرباز (امریه)

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/11/18 09:00 ویرایش : ‎1398/03/28 08:11 بازدید: 9619

ضوابط و شرایط داوطلبان انجام خدمت سربازی (امریه) در استانداری

الف - مقطع و رشته‌های تحصیلی مورد پذیرش :

     مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با رشته‌های تحصیلی مرتبط با شرح وظایف وزارت کشور و استانداری

ب - شرایط عمومی :

 • انتخاب متقاضیان پس از بررسی و نیازسنجی لازم صورت می‌پذیرد و از خدمات منتخبین صرفاً در مناطق کمتر توسعه‌یافته استفاده خواهد شد.
 • اولویت پذیرش :1- بومی مناطق کمتر توسعه‌یافته استان 2- معدل بالا 3- فارغ‌التحصیلان با مقاطع و مدارک مرتبط با شرح وظایف استانداری.
 • با توجه به فرایند ثبت‌نام از تاریخ اعزام به خدمت متقاضیان 70 روز باقی‌مانده باشد.
 • تبصره: گاهاً سهمیه ابلاغی ممکن است دیرتر به استانداری ابلاغ شود که در مهلت پذیرش ، به‌طور استثناء حداقل 50 روز در نظر گرفته می‌شود.
 • متقاضی باید فاقد غیبت از نظام باشد.
 • جذب نهایی و به‌کارگیری متقاضی امریه منوط به اخذ استعلام و تائید حراست و گزینش استانداری خواهد بود.

ج - تعهدات:

 • جابجایی و انتقال محل خدمت کارکنان وظیفه از محل مصوب تعیین‌شده ممنوع می‌باشد.
 • داوطلبین متعهد می‌شوند که با هیچ‌یک از کارکنان استانداری دارای وابستگی سببی و نسبی نمی‌باشند .
 • داوطلبین متعهد می‌شوند که تمام مقررات و بخشنامه‌های حاکم بر سیستم اداری و محل کار را رعایت نمایند.
 • داوطلبین متعهد می‌شوند که خدمت سربازی خود را با رعایت قوانین و مقررات نیروهای مسلح و دستورالعمل‌های صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و دفتر حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا انجام دهند.

د- تذکرات مهم:

 • تکمیل فرم ثبت‌نام هیچ‌گونه تعهدی برای پذیرش داوطلبین امریه ایجاد نمی‌کند.
 • پذیرش امریه فقط به‌منظور گذراندن طرح مقدس سربازی بوده و هیچ‌گونه تعهد در خصوص استخدام فرد ایجاد نمی‌کند.

ثبت نام برای اعزام 1/ 6/ 98 بوده و ظرفیت پذیرش  فقط یک نفر و محل خدمت عمارلو از توابع شهرستان رودبار است.

 زمان ثبت نام از تاریخ 21/ 3/ 98 تا 24/ 3/ 98 می باشد.

پیگیری درخواست

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی