سه شنبه 30 بهمن 1397

جذب سرباز (امریه)

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/11/18 09:00 ویرایش : ‎1397/11/18 10:58 بازدید: 606

ضوابط و شرایط داوطلبان انجام خدمت سربازی (امریه) در استانداری

 

الف - مقطع و رشته‌های تحصیلی مورد پذیرش : 

مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با رشته‌های تحصیلی مرتبط با شرح وظایف وزارت کشور و استانداری که در هر دوره جذب اعلام می‌شود.

ب - شرایط عمومی :

 • انتخاب متقاضیان پس از بررسی و نیازسنجی لازم صورت می‌پذیرد و از خدمات منتخبین صرفاً در مناطق کمتر توسعه‌یافته استفاده خواهد شد. ( نام مناطق در زمان پذیرش اعلام می‌شود ).
 • اولویت پذیرش :1- بومی مناطق کمتر توسعه‌یافته استان 2- معدل بالا 3- فارغ‌التحصیلان با مقاطع و مدارک مرتبط با شرح وظایف استانداری.
 • با توجه به فرایند ثبت‌نام از تاریخ اعزام به خدمت متقاضیان 70 روز باقی‌مانده باشد.
 • متقاضی باید فاقد غیبت از نظام باشد.
 • جذب نهایی و به‌کارگیری متقاضی امریه منوط به اخذ استعلام و تائید حراست و گزینش استانداری خواهد بود.

ج - تعهدات:

 • جابجایی و انتقال محل خدمت کارکنان وظیفه از محل مصوب تعیین‌شده ممنوع می‌باشد.
 • داوطلبین متعهد می‌شوند که با هیچ‌یک از کارکنان استانداری دارای وابستگی سببی و نسبی نمی‌باشند .
 • داوطلبین متعهد می‌شوند که تمام مقررات و بخشنامه‌های حاکم بر سیستم اداری و محل کار را رعایت نمایند.
 • داوطلبین متعهد می‌شوند که محل خدمت سربازی خود را با رعایت قوانین و مقررات نیروهای مسلح و دستورالعمل‌های صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و دفتر حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا انجام دهند.

د- تذکرات مهم:

 • تکمیل فرم ثبت‌نام هیچ‌گونه تعهدی برای پذیرش داوطلبین امریه ایجاد نمی‌کند.
 • پذیرش امریه فقط به‌منظور گذراندن طرح مقدس سربازی بوده و هیچ‌گونه تعهد در خصوص استخدام فرد ایجاد نمی‌کند.

 

به‌محض تعیین سهمیه و محل خدمت ، مقطع و رشته تحصیلی موردنیاز ، پذیرش  انجام خواهد شد.

فرآیند ثبت نام صرفا به‌صورت الکترونیکی (غیر حضوری) از طریق همین صفحه خواهد بود.

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی