يكشنبه, 14 تیر 1394
ثبت نام آزمون استخدامی پیمانی سال 1392
سه شنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۱۲

 

اصلاحيه

پيرو آگهي استخدام خرداد ماه سال گذشته ، ثبت نام آزمون استخدامي ازتاريخ چهارم ارديبهشت92  تا تاريخ دوازدهم ارديبهشت 92 در دستگاه هاي اجرايي استان تمديد شد . لذا كليه متقاضياني كه موفق به ثبت نام نشده اند و يا در آن زمان واجد شرايط نبودند مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند .

جهت مشاهده فايل استخدام به آدرس http://www.gilan.ir/images/Pdf/estekhdam.pdf مراجعه كنيد

تذكر 1 : آن دسته از داوطلبان كه قبلا" ثبت نام نموده اند نياز به ثبت نام مجدد ندارند و در صورت ثبت نام به مدارك آنان ترتيب اثرداده نخواهد شد .

تذكر 2 : آندسته از افرادي كه در رشته شغلي مامور حراست شركت نموده اند ، باتوجه به دارا بودن شرايط خاص استخدامي اين رشته شغلي پس از كسب حد نصاب لازم در آزمون ورودي و انجام مصاحبه هاي تخصصي و پس از تائيد مراجع ذيصلاح نسبت به اعلام نتايج اقدام خواهد شد  ، لذا داوطلبان شركت كننده در رشته شغلي مامور حراست استانداري مجاز هستند نسبت به تغيير رشته خود اقدام نمايند

نذكر 3: موارد اصلاح شده در آگهي استخدام به شرح ذيل مي باشد:

اصلاح تعريف بومي بودن

افزودن رشته تحصيلي ليسانس ادبيات فارسي در رشته شغلي مسئول ثبت احوال

افزودن رشته تحصيلي زبان و ادبيات فارسي و فلسفه در رشته شغلي كارشناس امور ثبت احوال