دفتر هماهنگی امور اقتصادی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/02 21:24 ویرایش : ‎1396/03/27 10:57 بازدید: 16592

تارنمای دفتر هماهنگی امور اقتصادی

شرح وظایف :

 1. بررسی و مطالعه در امور تولید وارایه پیشنهادات لازم در جهت رفع مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی دراستان بر اساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط .
 2. انجام هماهنگی‌های لازم بمنظورتشکیل  و مدیریت بازارچه‌های مرزی دراستان بر اساس ضوابط  و مقررات مربوطه و نظارت و ارزیابی عملکرد آنها با همکاری سایر واحدها و دستگاه‌های ذی‌ربط بر اساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط .
 3. پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی مرتبط با بازارچه‌های مرزی  و تعاونی‌های مرزنشین .
 4. نظارت و پیگیری امور مربوط به گندم ، آرد ونان و هماهنگی جهت ابلاغ دستورات و اجرایی شدن تصمیمات ملی در حوزه  مذکور.
 5. ساماندهی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط جهت اجرای مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها.
 6. ارزیابی وضعیت پیشرفت پروژه‌های مهم اقتصادی بخش خصوصی دراستان  و پیگیری لازم برای رفع مشکلات و موانع احتمالی آنان .
 7. هماهنگی و نظارت بر فرآیند تهیه و توزیع  کالا و مایحتاج عمومی و رسیدگی به امور مرتبط  به تنظیم بازار کالا و خدمات استان .
 8. انجام هماهنگی لازم در خصوص پیگیری مشکلات بخش صنعت و معدن استان ، شهرک‌های صنعتی و خوشه‌های صنعتی وارایه پیشنهادات درراستای رفع مشکلات به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان .
 9. اعمال کنترل لازم و بررسی  مسائل و مشکلات مرتبط  با زنجیره‌های تأمین و توزیع کالا و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی .
 10. ارائه نظرات وپیشنهادات جهت بهبود وضعیت و پیشرفت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ، مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی  و سایر دستگاه‌های اقتصادی مرتبط  بر اساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط .
 11. هماهنگی و بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی وموسسات مالی و اعتباری و بیمه‌های دولتی دارای مجوز .
 12. پیگیری مسائل مربوط به ارتقاء سطح معیشت مرزنشینان با همکاری سایر واحدها و دستگاه‌های ذی‌ربط استان .
 13. هماهنگی و همکاری با واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی دربخشهای مختلف اقتصادی (صنعت و معدن ، کشاورزی ، خدماتی و منابع طبیعی استان).
 14. هدایت و راهبری امور مربوط به توسعه مناطق مختلف استان ، ازجمله اخذ آمار و اطلاعات لازم و طرح موضوعات در کمسیون‌ها، شوراها وستادهاو کمیته‌های ذی‌ربط جهت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و ارائه تحلیل‌های لازم به مسئولین ذی‌ربط .
 15. شرکت در جلسات مربوط  به امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای ( کمیسیون ها ، شوراها ، ستادها ، کارگروه‌ها و کمیته‌ها وزیر مجموعه‌های آنان ).
 16. نظارت و هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مسئول درامرصادرات به‌منظور تحقق اهداف و تکالیف مرتبط مندرج در سند راهبردملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، سند توسعه استان وسایرسیاست‌های کلان اقتصادی .
 17. ایجاد  هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول درامرصادرات به‌منظور فراهم نمودن تسهیلات لازم برای توسعه صادرات خدمات به‌ویژه خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت کالا از استان .
 18. هماهنگی  به‌منظور تدوین و اجرای برنامه‌های حمایتی ، هدایتی ، فنی وزیر بنایی بخش صادرات استان درراستای اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط .
 19. پیگیری برنامه‌های مربوط به توسعه صادرات استان در چارچوب سیاست‌های ابلاغی .
 20. شناسایی  و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی – صنعتی  .
 21. پیگیری و نظارت  برنامه‌ی  راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مبادلات مرزی ( مناطق آزاد و ویژه ، بازارچه‌های مرزی ، اسکله‌های خاص ).

 

 

 

 

 

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی